دوره مقدماتی زبان چینی ترم 1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این ترم چه چیزی آموزش داده می‌شود؟ در ترم اول مجازی کتاب قدم به قدم مقدماتی یک زبان آموزان…

65
400,000 تومان

دوره مقدماتی زبان چینی ترم 2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این ترم چه چیزی آموزش داده می‌شود؟ در ترم دوم مجازی کتاب قدم‌به‌قدم مقدماتی دو به زبان آموزان عزیز…

1
400,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 پنج‌شنبه ها

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزهای پنج‌شنبه برگزار می‌شود و از اول تیرماه آغاز می‌شوند و 14 جلسه…

4
از 700,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 سه‌شنبه‌ها

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود و از اول تیرماه آغاز می‌شوند و 16 جلسه…

1
از 700,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 یک‌شنبه ها

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزهای یک‌شنبه برگزار می‌شود و از اول تیرماه آغاز می‌شوند و 16 جلسه…

4
از 700,000 تومان