کلاس مقدماتی 1 پنج‌شنبه ها

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزهای پنج‌شنبه برگزار می‌شود و از اول تیرماه آغاز می‌شوند و 14 جلسه…

4
از 700,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 سه‌شنبه‌ها

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود و از اول تیرماه آغاز می‌شوند و 16 جلسه…

1
از 700,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 یک‌شنبه ها

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزهای یک‌شنبه برگزار می‌شود و از اول تیرماه آغاز می‌شوند و 16 جلسه…

4
از 700,000 تومان