• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دوره متوسطه

در این دوره سطح مکالمات و متون بالاتر رفته است و هر یک از پانزده دروسی که در دوره های مقدماتی وجود داشته با کلمات ،عبارات ، و جملات بهتر و جدیدتری بیان شده تا شما بتوانید صحبت های خود را بیشتر بسط دهید . در پایان این دوره امتحانHSK4 را به راحتی خواهید گذراند.

X