جلسات ترم یک کتاب مقدماتی 1

آموزش زبان چینی شامل دوره‌های مختلف مقدماتی، پیشرفته وتکمیلی است. در
این ترم شما با دوره‌ی مقدماتی زبان چینی آشنا خواهید شد.
این دوره شامل جلسات شماره 1 تا 5 است که در آن منابعی چون فایل‌های
آموزشی، گرامر و ویدیوها آورده شده است. که شما می‌توانید این دوره را با تمامی دوره‌ها در یک پکیج خریداری کنید.
در بخش مقدماتی شما با مباحث اولیه صحبت‌های روزمره آشنا میشوید و درس‌هایی که در آن فصلها، وسایل حمل ونقل، رنگها، امور پستی و… را خواهید
خواند.

موسسه بین‌المللی بنیاد چین تمامی‌خدمات مرتبط به چین شامل تحصیل در چین و آموزش زبان چینی را ارائه می‌کند.

تحصیل درچین ۰۲۱۸۸۰۶۰۶۰۱
آموزش زبان‌چینی ۰۲۱۶۶۱۲۳۰۸۶