در این دوره زبان آموزان عزیز پس از گذراندن مراحل ابتدایی و صحبت های روزمره وارد مرحله ی پیشرفته شده و با جملاتی که با دستور زبان و لغات پر استفاده هستند اشنا میشوند. در پایان این دوره زبان اموزان عزیز در حد HSK5 خواهند بود .